HISTORIA INSTYTUTU LOGISTYKI

Instytut Logistyki jest kontynuatorem tradycji i dorobku Instytutu Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk, powołanego 15 grudnia 1974 roku. Instytut przejął rolę koordynatora szkolenia taktyczno-technicznego w WAT oraz organizatora i głównego realizatora kształcenia podyplomowego i szkolenia kursowego kierowniczej kadry technicznej Sił Zbrojnych WP. Oprócz zadań dydaktycznych Instytut zajmował się tworzeniem metodologii badań systemów zabezpieczenia technicznego wojsk oraz rozwiązywaniem problemów praktycznych zgłaszanych przez wojska. Główny wysiłek naukowy został skoncentrowany na zagadnieniach kierowania służbami technicznymi na szczeblach taktycznych. Restrukturyzacja sił zbrojnych – postawiła przed Instytutem nowe zadania w dziedzinie gruntownej przebudowy programów nauczania i przekształcenia dotychczasowego bloku przedmiotów taktyczno-technicznych w blok kształcenia taktyczno-logistycznego, podjęcie nowych kierunków działalności naukowo-badawczej oraz uruchomienie nowych kursów i studiów podyplomowych. Nowe zadania spowodowały konieczność przekształcenia w 1993 roku Instytutu Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk w Instytut Logistyki. Kolejne istotne zmiany w funkcjonowaniu Instytutu miały miejsce w 1998 roku. Wojskowa Akademia Techniczna - Instytut Logistyki i Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej (BWSN) rozpoczęły organizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych z zakresu normalizacji, systemów zapewnienia jakości i kodyfikacji, co spowodowało istotne rozszerzenie obszaru działalności dydaktycznej Instytutu. Ogółem w latach 1975 – 2002 w Instytucie przeprowadzono 140 studiów i kursów podyplomowych, w których uczestniczyło ponad 2200 słuchaczy. Kolejne zmiany przyniósł rok 2003. Z dniem 1 stycznia 2003 nastąpiła zmiana w dotychczasowym funkcjonowaniu Instytutu. Dotychczasowy Instytut Logistyki został przemianowany na Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki i stał się jednym z trzech instytutów nowo utworzonego Wydziału Techniki Wojskowej. W roku 2004 zaszły kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu. Instytut przemianowany został w Instytut Logistyki Systemów Dowodzenia i Wsparciu . W grudniu 2006 Instytut został merytorycznie podporządkowany Wydziałowi Mechanicznemu oraz przekształcony w Katedrę Logistyki.
Od 1 września 2012 roku Katedra Logistyki została przekształcona w Instytut Logistyki Wydziału Mechanicznego którego dyrektorem został mianowany dr hab. inż. Marian Brzeziński profesor WAT.

 historia2017a

 

Template by Age Themes