INSTYTUT LOGISTYKI WAT ZAPRASZA

NA STUDIA PODYPLOMOWE:

„zarządzanie w systemie POZYSKIWANIa SPRZĘTU WOJSKOWEGO”

Oferta tych studiów jest kierowana do oficerów i pracowników wojska jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zajmujących się problematyką pozyskiwania sprzętu wojskowego w SZ RP.

Studia podyplomowe są realizowane corocznie w terminie od stycznia do grudnia
(12 miesięcy). Dotychczas zostało przeprowadzonych siedem edycji studiów, natomiast ósma jest przeprowadzana w 2018 r.

Absolwenci Studiów Podyplomowych ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO” są przygotowani do:

 • realizowania zadań kierowniczych, programowych i projektowych w ramach struktur organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarze pozyskiwania sprzętu wojskowego;
 • zapewnienie wsparcia opartego na wiedzy i umiejętnościach systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego poprzez adaptowanie standardów i doświadczeń międzynarodowych oraz stworzenie zasobu kadrowego kompetentnego w zakresie zarządzania programami i projektami;
 • wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności opartych na zarządzaniu projektowym zgodnych z metodyką PRINCE 2 Foundation oraz zarządzaniem jakością w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego (możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego po zdanym egzaminie, zgodnie z wymaganiami AQAP).

Zakres tematyczny studiów:

 • System pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego SZ RP
 • Cykl życia sprzętu wojskowego
 • Zarządzanie projektami w organizacji
 • Podstawy zarządzania zespołami
 • Rachunek kosztów uzbrojenia
 • Rynek uzbrojenia i technologie obronne
 • Projektowanie systemów i procesów logistycznych
 • System pozyskiwania sprzętu wojskowego w NATO i UE
 • Systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego
 • Prince 2 Foundation
 • Seminarium dyplomowe

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni:

 • legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister);
 • ukończeniem kursu specjalistycznego w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego (poziom I).

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych;
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry w formule ośmiu całotygodniowych zjazdów poniedziałek - piątek w wymiarze 224 godzin lekcyjnych w roku.

Terminy zjazdów w 2018 r.

Semestr I Semestr II

1) 15-19.01.2018

6) 10-14.09.2018

2) 19-23.02.2018

7) 26-30.11.2018

3) 12-16.03.2018

8) 10-14.12.2018

4) 07-11.05.2018

-

5) 04-08.06.2018

-

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO” przyjmowane są do połowy listopada każdego roku przez Departament Kadr MON - w przypadku żołnierzy zawodowych - oraz przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON - w przypadku pracowników cywilnych wojska. Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela Kierownik Studiów Podyplomowych: dr Paulina ZAMELEK (tel. 261-837-227, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinien złożyć u Kierownika studiów podyplomowych ankietę zgłoszeniową wraz z dokumentami w niej wskazanymi.

W przypadku cywilnych pracowników wojska zakwalifikowanych na Studia Podyplomowe słuchacz winien opłacić czesne w kwocie 4 800 PLN na poniżej wskazane konto (na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty).

KONTO RACHUNKU STUDIÓW:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem: „Udział w studiach podyplomowych ZwSPSpW,
subkonto 500-1500 40 005”

Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU LOGISTYKI

Z dopiskiem "SP-ZwSpSpW"

00–908 WARSZAWA ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2a


 ANKIETA ZGŁOSZENIOWA:
WORD
PDF

Template by Age Themes