INSTYTUT LOGISTYKI WAT ZAPRASZA

NA KURS DOSKONALĄCY:

POZYSKIWANIE SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Oferta kursu specjalistycznego „Pozyskiwanie SpW” jest kierowana do oficerów
i pracowników wojska jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zajmujących się lub planujących zajmowanie się problematyką pozyskiwania sprzętu wojskowego
w SZ RP.

Kurs realizowany jest corocznie. Dotychczas przeprowadzono 22-ie edycje kursu Pozyskiwania sprzętu wojskowego, podczas których przeszkolono ok. 600 słuchaczy.

Kurs prowadzony jest przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

Celem kształcenia kursu jest:

  • przygotowanie specjalistów w zakresie wszystkich etapów pozyskiwania SpW
    w systemie centralnym i decentralnym,
  • zapoznanie słuchaczy z:

-     modelem pozyskiwania, eksploatacji, wycofywania i utylizacji SpW - stan obecny
i perspektywy,

-     organizacją systemu pozyskiwania SpW oraz prawem zamówień publicznych;

-     zasadami przygotowania dokumentacji i prowadzenia procedur systemu pozyskiwania SpW,

-     metodami dokonywania analizy rynku uzbrojenia;

-     zasadami współpracy międzynarodowej w zakresie pozyskiwania SpW,

-     zasadami eksploatacji pozyskiwanego SpW,

-     zasadami prowadzenia negocjacji,

-     nowymi technologiami w zakresie SpW,

-     oraz metodyką badań i testów, a także wymaganiami normalizacji, jakości
i kodyfikacji dotyczących SpW.

Zakres tematyczny kursu:

  • System pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego SZ RP
  • Zamówienia w systemie pozyskiwania SpW
  • Analiza rynku uzbrojenia
  • Wymagania normalizacji, jakości i kodyfikacji SpW.
 

Po ukończeniu kursu słuchacz uzyskuje świadectwo końcowe ukończenia kursu, po uzyskaniu pozytywnych ocen z egzaminów i występujących w planie kursu zaliczeń z przedmiotów oraz napisaniu i złożeniu pracy końcowej (na ocenę pozytywną) i jej publicznej prezentacji w trakcie egzaminu końcowego.

Terminy realizacji kursu:

Zajęcia są prowadzone w formule pięciu tygodni zajęć w trybie dziennym (poniedziałek-piątek) w wymiarze 148 godzin lekcyjnych.

W 2018 r. 23-a edycja kursu jest realizowana przez pięć pełnych tygodni w terminie 15 stycznia – 16 lutego.

Kolejna edycja kursu będzie realizowana od połowy października 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów na kurs przyjmowane są do września 2018 r. przez Departament Kadr MON - w przypadku żołnierzy zawodowych - oraz Departament Polityki Zbrojeniowej MON - w przypadku pracowników cywilnych wojska. Kandydaci cywilni ubiegający się o przyjęcie na kurs są zobligowani do dostarczenia ankiety zgłoszeniowej. Liczba miejsc ograniczona.

W przypadku cywilnych pracowników wojska zakwalifikowanych na kurs doskonalący słuchacz opłaca czesne w kwocie 2 400 PLN na poniżej wskazane konto.

KONTO RACHUNKU KURSU DOSKONALĄCEGO K-PSW:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem: „Udział w kursie doskonalącym K-PSW”
subkonto 500-1500 20 005”

Adres do korespondencji:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU LOGISTYKI

00–908 WARSZAWA ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2A

z dopiskiem "K-PSW"

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji kursu oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. kursu udziela opiekun kursu doskonalącego:
dr Paulina ZAMELEK (tel. 261-837-227, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


 

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA:
WORD
PDF

Template by Age Themes