INSTYTUT LOGISTYKI WAT ZAPRASZA

NA KURS DOSKONALĄCY:

„POZYSKIWANIE SPRZĘTU WOJSKOWEGO”

Oferta tego kursu specjalistycznego jest kierowana do oficerów i pracowników wojska jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zajmujących się problematyką pozyskiwania sprzętu wojskowego w SZ RP.

Kurs realizowany jest corocznie. W 2018 r. kurs jest realizowany przez pięć pełnych tygodni w terminie 15 stycznia – 16 lutego w trybie dziennym (poniedziałek-piątek). Kurs prowadzony jest przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Dotychczas przeprowadzono 22 edycje kursu Pozyskiwania sprzętu wojskowego, podczas przeszkolono ok 600 słuchaczy.

Celem kształcenia kursu jest:

 • przygotowanie specjalistów w zakresie wszystkich etapów pozyskiwania SpW w systemie centralnym i decentralnym;
 • zapoznanie słuchaczy z:

-         modelem pozyskiwania, eksploatacji, wycofywania i utylizacji SpW - stan obecny
i perspektywy, organizacją systemu pozyskiwania SpW oraz prawem zamówień publicznych;

-         zasadami przygotowania dokumentacji i prowadzenia procedur systemu pozyskiwania SpW, dokonywania analizy rynku uzbrojenia;

-         zasadami współpracy międzynarodowej w zakresie pozyskiwania SpW, systemu eksploatacji pozyskiwanego SpW, zasadami prowadzenia negocjacji oraz nowymi technologiami w zakresie SpW;

-         metodyką badań i testów, a także wymaganiami normalizacji, jakości i kodyfikacji dotyczące SpW.

Zakres tematyczny kursu:

 • SYSTEM POZYSKIWANIA, EKSPLOATACJI I WYCOFYWANIA SPW
 • ZAMÓWIENIA W SYSTEMIE POZYSKIWANI SP
 • ANALIZA RYNKU UZBROJENIA
 • WYMAGANIA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI SPW
 • ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE POZYSKIWANEGO SPW
 • MANAGER JAKOŚCI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AQAP

Zajęcia są prowadzone w jednym ciągu przez 5 tygodni
 poniedziałek-piątek w wymiarze 148 godzin lekcyjnych.

Po ukończeniu kursu słuchacz uzyskuje:

 • świadectwo końcowe ukończenia kursu, po uzyskaniu pozytywnych ocen
  z egzaminów i występujących w planie kursu zaliczeń z przedmiotów oraz napisanie pracy końcowej na ocenę pozytywną i jej publiczna prezentację
  w trakcie egzaminu końcowego.

Uprzejmie zawiadamiamy, że kolejna edycja kursu POZYSKIWANIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO” będzie realizowana od października 2018 r. Zgłoszenia kandydatów na kurs przyjmowane są do końca sierpnia 2018 r. przez Departament Kadr MON w przypadku żołnierzy zawodowych oraz Departament Polityki Zbrojeniowej MON w przypadku pracowników cywilnych wojska. Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji kursu oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr Paulina ZAMELEK (tel. 261-837-227, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W przypadku cywilnych pracowników wojska zakwalifikowanych na Studia Podyplomowe słuchacz winien opłacić czesne w kwocie 2 400 PLN na poniżej wskazane konto.

UWAGA - na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem: „Udział w studiach podyplomowych ZPU ,
subkonto 500-1500 20 001”

Adres do korespondencji

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU LOGISTYKI

Z dopiskiem "ZPU"

00–908 WARSZAWA ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2

Template by Age Themes