Monografie, podręczniki i skrypty ILog

 1. Bartosiewicz S. (2015). Centra Logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 2. Brzeziński M. (2015). Inżynieria systemów logistycznych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 3. Figurski J., Niepsuj J. (2015). Ekonomika logistyki – zarządzanie gospodarką magazynową cz. 5. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 4. Kochański T. (2015). Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem publicznym w Polsce w latach 2010-2014. Warszawa: Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.
 5. Mitkow Sz. (2015). Wypływ pozyskiwania sprzętu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
 6. Polak R. (2015). Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP. Warszawa: Bellona.
 7. Figurski J. (2014). Ekonomika logistyki. Cz. 4. Technologie magazynowe. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 8. Kochański T. (2014). Marketing w podejmowaniu decyzji menedżerskich w aspekcie zachowań konsumenta na rynku. Warszawa: Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.
 9. Kurasiński Z. (2014). Kompendium logistyka wojskowego. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 10. Świderski A. (2014).  Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE. Jakość - problemy i rozwiązania cz. V. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 11. Kochański T. (2013). Mаркетинг и логістика в аспекти обслуговування клиєнта у проекологичній модели управлиння пидприємством. Ługańsk: Wydawnictwo Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 12. Kochański T., Kurek S.. (2013). Logistyka i marketing w proekologicznym modelu zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 13. Figurski J. (2012).Ekonomika Logistyki, Gospodarka magazynowa. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 14. Brzeziński M. (2010). Modelowanie systemu remontu techniki wojsk lądowych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 15. Kochański T., Закжевский Ю., Левашова Л. (2010). Конкурентность предприятий на глобальных рынках,Министерство образования и науки, Украины Восточноукраинский университет им. В. Даля, Луганск, ss. 223, ISBN 978-966-590-814-2, wydanie w języku ukraińskim.
 16. Figurski J.  (2008). Ekonomika logistyki. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 17. Brzeziński M. (2007). Systemy w logistyce, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 18. Brzeziński M. (2006). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Bellona.
 19. Brzeziński M. (2005). Logistyka wojskowa. Warszawa: Bellona.
 20. Brzeziński M. (2003). Logistyka w przedsiębiorstwie. Systemy i procesy logistyczne. Warszawa: WAT.
 21. Brzeziński M. (1999)Zabezpieczenie logistyczne oddziałów i pododdziałów wojsk lądowych w działaniach taktycznych. Warszawa: Sztab Generalny WP.
 22. Brzeziński M. (1998). Logistyka wojsk lądowych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 23. Brzeziński M. (1996). Logistyka wojsk lądowych. Zabezpieczenie logistyczne oddziałów i pododdziałów w działaniach taktycznych. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 24. Brzeziński M., Chylak E. (1996). Eksploatacja w logistyce wojskowej.Warszawa:Bellona.
 25. Figurski J. (1996). Modelowanie systemów eksploatacji urządzeń. Warszawa: Bellona.
 26. Figurski J. (1986). Cybernetyka parku maszynowego. Wrocław: Ossolineum.

Template by Age Themes