Zakład Systemów Logistycznych jest jednostką organizacyjną Instytutu powołaną do wspierania działalności dydaktycznej i wychowawczej związanej z kierunkiem studiów logistyka w specjalności logistyka wojskowa i logistyka przedsiębiorstw, organizowania i prowadzenia działalności naukowej w obszarze inżynierii systemów logistycznych oraz stwarzania warunków do rozwoju kadry naukowej.

Template by Age Themes