Zakład Logistyki Rodzajów Sił Zbrojnychjest jednostką organizacyjną Instytutu powołaną do organizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i wychowawczej związanej z kierunkiem studiów logistyka w specjalności logistyka wojskowa, organizowania i prowadzenia działalności naukowej w obszarze logistyki wojskowej i obronności państwa oraz stwarzania warunków do rozwoju kadry naukowej.

Template by Age Themes