Do góry

Mieczysław Pawlisiak

Wydawnictwa zwarte – monografie, podręczniki

Artykuły naukowe i popularno-naukowe

 1. M. Pawlisiak, „Działania batalionu logistycznego w składzie Wielonarodowej Dywizji w Iraku – wnioski i doświadczenia”, Przegląd Wojsk Lądowych nr 3/2006. /11 stron/
 2. M. Pawlisiak, Wnioski z przygotowania logistycznego pierwszej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie, Zeszyty Naukowe AON 2007 nr 2(67)B,  ISSN 0867-224./s. 77 – 83 – 7 stron/
 3. M. Pawlisiak, „Przygotowanie narodowego elementu wsparcia i kompanii logistycznej do realizacji zadań w strukturach polskiego kontyngentu wojskowego w republice Afganistanu”, Logistyka 2/2009, ISSN 1231 – 5478. /17 stron płyta CD/
 4. M. Pawlisiak, „Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym Polskiego Kontyngentu Wojskowego”, Logistyka 2/2009, ISSN 1231 – 5478. /15 stron płyta CD/
 5. M. Pawlisiak, „Bazy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych – teraźniejszość
  i  przyszłość”, Logistyka 2/2009, ISSN 1231 – 5478. /14 stron płyta CD/
 6. M. Pawlisiak, „Centralizacja w zarządzaniu logistycznym”, Przedsiębiorczość
  i Zarządzanie  Łódź – Warszawa 2010, Tom XI Zeszyt 6, ISSN 1733-2486.
  /s. 25 – 40 - stron 16/
 7. M. Pawlisiak, „Teoretyczne aspekty przygotowania i prowadzenia inwentaryzacji
  w wojskowej jednostce budżetowej
  ”, Systemy Logistyczne Wojsk nr 36/2010, ISSN 1508 – 5430. /16 stron/
 8. M. Pawlisiak, „Przebieg inwentaryzacji w wojskowej jednostce budżetowej”, Systemy Logistyczne Wojsk nr 36/2010, ISSN 1508 – 5430. /39 stron/
 9. M. Pawlisiak, „Kierunki doskonalenia inwentaryzacji w wojskowej jednostce budżetowej”, Systemy Logistyczne Wojsk nr 36/2010, ISSN 1508 – 5430. /12 stron/
 10. M. Pawlisiak, „Szkody w mieniu wojskowym a odpowiedzialność materialna żołnierzy”, Systemy Logistyczne Wojsk nr 37/2011, ISSN 1508 – 5430. /21 stron/
 11. M. Pawlisiak, „Tiry na tory – potrzeby i możliwości realizacyjne w Polsce”, Systemy Logistyczne Wojsk nr 37/2011, ISSN 1508 – 5430. /11 stron/
 12. M. Pawlisiak, „Zadania logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przyszłej wojnie”, Systemy Logistyczne Wojsk nr 37/2011, ISSN 1508 – 5430. /17 stron/
 13. M. Pawlisiak, „Przyszła wojna determinantem zmian w Siłach Zbrojnych RP” /cz. 1./  Zagrożenia we współczesnym świecie i ich wpływ na możliwe przyczyny wybuchu wojny, jej charakterystykę i wynikające stąd wymagania wobec Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Wojsk Lądowych nr 6/2011. /19 stron/
 14. M. Pawlisiak, „Przyszła wojna determinantem zmian w Siłach Zbrojnych RP” /cz. 2./  Cele, misje i zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Wojsk Lądowych nr 2/2012. /13 stron/
 15. M. Pawlisiak, „ Rola materialnych i niematerialnych form motywowania personelu logistycznego”, Systemy Logistyczne Wojsk nr 38/2012, ISSN 1508 – 5430. /16 stron/
 16. M. Pawlisiak, „Wsparcie ze strony państwa gospodarza elementem terytorialnego zabezpieczenia wojsk w czasie realizacji zadań taktycznych i operacyjnych”, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2013, ISSN 1231- 2037. /17 stron płyta CD/
 17. M. Pawlisiak, „Profesjonalizacja Sił Zbrojnych a zmiany w systemie przygotowania specjalistów zabezpieczenia logistycznego”, Systemy Logistyczne Wojsk nr 39/2013,  ISSN 1508 – 5430. /16 stron/
 18. M. Pawlisiak, „Funkcjonowanie komendy portu wojennego elementem bezpieczeństwa logistycznego w Marynarce Wojennej RP”, Logistyka 6/2014, ISSN 1231 – 5478.
  /s. 1043 – 1042 – 10 stron – CD nr 2/
 19. M. Pawlisiak, „Bezpieczeństwo logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź – Warszawa 2014 Tom XV, Zeszyt 11, Część II, Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych – w świetle badań, ISSN 1733-2486. /s. 281 – 294 – 14 stron/
 20. M. Pawlisiak, „Informacja wyznacznikiem bezpieczeństwa w procesie zarządzania logistycznego”,  Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź – Warszawa 2014 tom XV, Zeszyt 6 Część III Zarządzanie publiczne, ISSN 1733-2486. /s. 219 – 233 – 15 stron/
 21. M. Pawlisiak, „Potrzeby i możliwości zastosowania coachingu w procesie  doskonalenia zawodowego kadr logistycznych na potrzeby Sił Zbrojnych RP”, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2014. ISSN 1231- 2037. /s. 471 – 484 – 14 stron, płyta CD/
 22. M. Pawlisiak, „Podejście holistyczne do kształcenia specjalistów logistyki na potrzeby Sił Zbrojnych RP”, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2014,  ISSN 1231- 2037.
  /s. 485 – 499 – 15 stron, płyta CD/
 23. M. Pawlisiak, “Operation of the Logistics system of the armed forces of the Republic of Poland versus national security. Part. 1”  “A theoretical perspective of the fundamental aspects of national security”, Systemy Logistyczne Wojsk 41/2014,  ISSN 1508 – 5430. /s. 257 – 268 - 12 stron/
 24. M. Pawlisiak, „Funkcjonowanie systemu  logistycznego Sił Zbrojnych RP,
  a bezpieczeństwo narodowe. Część 2. Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem skuteczności realizacji zadań szkoleniowych i operacyjnych jednostek wojskowych”,
  Systemy Logistyczne Wojsk 41/2014,  ISSN 1508 – 5430./s. 269 – 284 – 15 stron/
 25. M. Pawlisiak, „Komplementarność w kształceniu specjalistów logistyki”,  Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź – Warszawa 2014, Profesjonalizm w logistyce. Kształcenie logistyków – doświadczenia i wnioski, Tom XIV, Zeszyt 5, Cz. I, ISSN 1733-2486. /s. 21 – 34 – 14 stron/
 26. M. Pawlisiak, „Rola i znaczenie wykształcenia w planowaniu zasobów ludzkich w logistyce przedsiębiorstwa”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź – Warszawa 2014, Profesjonalizm w logistyce. Kształcenie logistyków – doświadczenia i wnioski, Tom XIV, Zeszyt 5, Cz. I, ISSN 1733-2486. /s. 47 – 60 – 14 stron/
 27. M. Pawlisiak, „Realizacja outplacementu w warunkach polskich”, Przedsiębiorczość
  i Zarządzanie, Łódź – Warszawa 2015,  tom XVI,  numer 3, Zarzadzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych, ISSN 1733-2486. /s.  177-191 – 15 stron/
 28. M. Pawlisiak, „Osiąganie celów, spełnianie misji i realizacja zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej elementem bezpieczeństwa narodowego”, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2015, ISSN 1231- 2037. /s. 604 – 618 -  15 stron, płyta CD/
 29. M. Pawlisiak, „Komplementarność kształcenia specjalistów logistyki elementem bezpieczeństwa w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2015, ISSN 1231- 2037. /s. 619 – 634 - 16 stron, płyta CD/
 30. M. Pawlisiak, „Znaczenie i interpretacja pojęcia logistyka w kontekście funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa”, Systemy Logistyczne Wojsk nr 43/2015, ISSN 1508 – 5430. /s. 106 – 119 – 14 stron/
 31. M. Pawlisiak, “Logistics security as a specific category of security”, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 5/2016, ISSN 1231- 2037.  /s. 561 - 573 - 13 stron, płyta CD/
 32. M. Pawlisiak, “The planes of security in logistics”, Gospodarka Materiałowa
  i Logistyka 5/2016, ISSN 1231- 2037. /s. 574 - 583 - 10 stron, płyta CD/
 33. M. Pawlisiak, Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Systemy Logistyczne Wojsk nr 44/2016, ISSN 1508 – 5430. /s. 260 – 274 – 15 – 14 stron/
 34. M. Pawlisiak, „Holistyczne postrzeganie sieci logistycznej jako składowej bezpieczeństwa logistycznego jednostek i instytucji wojskowych w czasie pokoju”,  Gospodarka Materiałowa i Logistyka 9/2016, ISSN 1231- 2037.. /s. 701 – 718 - 18 stron, płyta CD/
 35. M. Pawlisiak, Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem jakości realizacji zadań mandatowych, cz. 1, Organizowanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa logistycznego w czasie realizacji zadań poza granicami kraju - planowana publikacja - Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/2016, ISSN 1231- 2037 -17 stron
 36. M. Pawlisiak, Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem jakości realizacji zadań mandatowych, cz. 2, Model zaopatrywania Polskiego Kontyngentu Wojskowego - planowana publikacja - Gospodarka Materiałowa i Logistyka 12/2016, ISSN 1231- 2037 -14 stron
2016 (0)
2015 (0)
2014 (0)
2013 (0)
 
 
Powered by Phoca Download

Template by Age Themes