INSTYTU LOGISTYKI ZAPRASZA
NA STUDIA PODYPLOMOWE

Uprzejmie już zapraszamy na XIX edycję Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE” w terminie 07 października 2017 r. – 10 czerwca 2018 r. Studia prowadzone są przez Instytut Logistyki Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Studia realizowane są corocznie, nieprzerwanie od 2004 r.

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgłoszenia kandydatów na Niestacjonarne Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE” przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r. Liczba miejsc ograniczona.

Wszelkich informacji na temat organizacji i realizacji studiów podyplomowych oraz składanej dokumentacji przez kandydatów na słuchaczy ww. studiów udziela Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Tomasz KOCHAŃSKI, tel. 691-929-319

Celem kształcenia Studiów Podyplomowych jest:

 • przygotowanie kadr menadżerskich do realizacji procesu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa;
 • kształtowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności menadżerów z zakresu:
  • zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie w aspekcie wyzwań współczesnego rynku wyrobów i usług;
  • zarządzania systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie w aspekcie zapewnienia ich ekonomiczności i skuteczności;
  • auditowania systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie zgodnie z normą ISO 9001 (QMS).

Oferta Studiów Podyplomowych kierowana jest do:

 • menadżerów zarządzających firmami logistycznymi na rynku wyrobów i usług;
 • menadżerów, specjalistów logistyki zarządzających systemami i procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie;
 • specjalistów realizujących swoje zadania w sferze logistyki;
 • osób zatrudnionych w pionie logistyki a nieposiadających specjalistycznej wiedzy i przygotowania do zarządzania nią w przedsiębiorstwie.

Kandydaci na Studia Podyplomowe powinni:

 • legitymować się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier lub magister);

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Studia Podyplomowe winien złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na Studia – PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA,
 • ankietę zgłoszeniową – ANKIETA ZGŁOSZENIOWA,
 • kopia potwierdzenia dokonania opłaty za postępowanie rekrutacyjne w kwocie 85 PLN na poniżej wskazane konto,
 • zdjęcie do przepustki na płycie CD (format jpg),
 • ksero dowodu osobistego (awers i rewers).

Kwalifikacji na Studia dokona Komisja Kwalifikacyjna do 22.09.2017 r..

Na podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej Dziekan Wydziału Logistyki wydaje decyzję o przyjęciu na Studia.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na Studia Podyplomowe słuchacz winien opłacić czesne w kwocie 4 800 PLN na poniżej wskazane konto.

Termin wniesienia opłat upływa 30.09.2017 roku.

UWAGA - na prośbę słuchacza Dziekan Wydziału Logistyki umożliwia rozłożenie czesnego za studia podyplomowe na dwie lub cztery raty.

     

KONTO RACHUNKU STUDIÓW

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

CITIBANK ODDZIAŁ w WARSZAWIE

Numer rachunku 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem: „Opłata za postępowanie rekrutacyjne” lub „Opłata czesnego”, „ZLwP-2017, subkonto 700 1500 40 001”

Opłata w kasie WAT - rachunek 840 1500 40 001


 

Zakres tematyczny studiów:

 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTW
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE
 • LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
 • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LOGISTYCE
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ ZAOPATRZENIA I USŁUG
 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
 • ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI
 • ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ I ZAPASAMI
 • LOGISTYKA ZWROTNA
 • SEMINARIUM DYPLOMOWE

Zajęcia są prowadzone przez dwa semestry w formule trzynastu dwudniowych zjazdów  sobota-niedziela w wymiarze 8 godz. lekcyjnych zajęć w każdym dniu w terminie 07.10.2017-10.06.2018.

Semestr I Semestr II
07-08.10.2017 03-04.03.2018
21-22.10.2017 17-18.03.2018
04-05.11.2017 07-08.04.2018
18-19.11.2017 21-22.04.2018
02-03.12.2017 12-13.05.2018
16-17.12.2017 09-10.06.2018
13-14.01.2018  

 

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych słuchacz uzyskuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu QMS – Quality Management System;
 • po uprzednim zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma 

Certyfikat Auditora Wewnętrznego, zgodnie z normą ISO 9001 (QMS).

Certyfikat nadawany jest przez Centrum Certyfikacji Jakości w Warszawie.

 

Adres do korespondencji

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU LOGISTYKI

Z dopiskiem "ZLwP"

 00–908 WARSZAWA ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Template by Age Themes